Christiane

Christiane

Bei Glory to God seit 2008

Mechthild

Mechthild  

Bei Glory to God seit 2008

Leni

Leni 

Bei Glory to God seit 2008

Leider kein Foto

Renate  

Jahrgang 1964

Bei Glory to God seit 2009

Leider kein Foto

Gabi

Bei Glory to God seit 2008

Leider kein Foto

Rita

Bei Glory to God seit 2015

Leider kein Foto

Sandra

Bei Glory to God seit 2015

Leider kein Foto

Beate

Bei Glory to God seit 2015

Leider kein Foto

Andrea

Bei Glory to God seit 2015

Leider kein Foto

Nicole

Bei Glory to God seit 2018